Polityka Prywatności

 

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Sklepu www.meblewomeb.pl

 

 1.        Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest PPUH WOMEB JERZY WOŁOWIEC I WSPÓLNICY ul. Usługowa 5, 35-213 Rzeszów, posiadający numer identyfikacji podatkowej  NIP 5170049930
 2.        W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych  stosujemy szereg środków technicznych i organizacyjnych, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. Nieustannie uaktualniamy nasze zabezpieczenia tak, aby były zgodne z najnowszymi technologiami i rozwiązaniami technicznymi.
 3.        W celu prawidłowej realizacji umów sprzedaży PPUH WOMEB JERZY WOŁOWIEC I WSPÓLNICY przetwarza dane osobowe Klientów, w tym: imię, nazwisko, adres, data urodzenia, numer rachunku bankowego, adres e-mail, numer telefonu. 
 4.        Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5.        Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 •          poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 •          poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz Polityka plików cookies]
 1.        Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia zrealizowanie transakcji, dostawę zamówienia oraz jakąkolwiek komunikację.
 2.        Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, a co do osób, które wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych – także w celu marketingu własnego.

Do jakich celów mogą być wykorzystywane dane osobowe:

 •          Utworzenie osobistego konta na stronie www.meblewomeb.pl i zarządzanie nim.
 •          Przetwarzanie zamówień i zwrotów w systemie usług internetowych.
 •          Udzielanie odpowiedzi na pytania oraz informowanie o nowych lub zmodyfikowanych usługach.
 •          Wysyłanie ofert marketingowych, na przykład newsletterów
 •          Powiadamianie zwycięzców konkursów internetowych.
 •          Zarządzanie kontem i kontrole zdolności płatniczej
 •          Analizowanie danych w celu przedstawiania ofert marketingowych oraz informacji dostosowanych do zainteresowań użytkownika.
 •          Potwierdzenie wieku użytkownika i sprawdzenie, czy może on zgodnie z prawem dokonywać zakupów online.
 •          Wysyłanie ankiet, dzięki którym użytkownicy mogą wpływać na naszą ofertę i usługi.
 •          Testowanie i ulepszanie naszych systemów, za pośrednictwem których są świadczymy usługi.
 •          Zapobieganie korzystaniu z naszych usług w niewłaściwy sposób.
 1.        Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 2.        Użytkownikowi przysługuje wgląd do umieszczonych danych oraz prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 3.    Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 4.    W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób przez nas nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu: kontakt@meblewomeb.pl